ติดต่อเรา

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์
043-283-700 ต่อ 3620

เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์: เวลา 08:30 – 16:30 น.

facebook

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น