Category: ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 บริษัท ทรีท เมต จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ให้กับบุคลากรและนักศึกษา สาขาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทยเยอรมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์…

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

บริษัท ทรีท เมด จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทยเยอรมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านลิงค์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ…