บริษัท ทรีท เมด จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทยเยอรมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านลิงค์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อ.ดร.กฤษณพันธ์ นิธิจินดานนท์ 083-285-2897

กำหนดการจัดงาน

กำหนดการ