มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามประกาศ…

ประกาศรับสมัครฯ-ตำแหน่งอาจารย์